La Pluma en Ristre

"La pluma es la lengua del alma" (Miguel de Cervantes)

Día: 3 mayo, 2017

1 Post