La Pluma en Ristre

"La pluma es la lengua del alma" (Miguel de Cervantes)