La Pluma en Ristre

"La Pluma es la lengua del alma" (Miguel de Cervantes)